Högre seminarium: Gilbert Ambrazaitis

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Gilbert Ambrazaitis, universitetslektor i svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Linnéunniversitetet
  • Kontaktperson: Memet Aktürk Drake
  • Seminarium

Om barns produktion och bearbetning av kontrastiv satsbetoning, och om samspelet mellan gester och tal.