Carin Leibring Svedjedal

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Carin Leibring Svedjedal, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Halvtidsseminarium

Titel meddelas senare.