Högre seminarium: Dominika Skrzypek

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Dominika Skrzypek, professor, Institutionen för skandinavistik, Adam Mickiewicz universitet, Poznań, Polen
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Framväxten av passiv i svenska med fokus på variationen varda/bliva

Hjälpverbet som används i (standard) svenska för att bilda passiv idag, bli, är ett lånord från medellågtyska. Det kom in i svenskan någon gång på 1300-talet, till synes som ett lexikalt verb med betydelsen ‘stanna’ (jfr tyskans bleiben). Under 1400-talet tränger det så småningom undan det inhemska verbet varda i alla grammatiska strukturer det kunde användas, bl.a. den med particip, föregångaren till modern passiv.

I föredraget vill jag presentera ett nyligen påbörjat projekt som handlar om framväxten av perifrastisk passiv i svenska och danska. I projektet uppmärksammas verbet bliuen i medellågtyskan samt blive/bliva i danskan och svenskan. Jag kommer att presentera korpusen, annotationsprinciperna, annotationsverktyget och teoretiska utgångspunkter för projektet. Dessutom presenterar jag första resultat av en genomgång av en delkorpus som omfattar svensk prosa från 1300–1750 samt en undersökning av svensk och dansk prosa från 1585–1750.