Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 22-1005
  • Föreläsare: Fredrik Andreasson, doktorand i utbildningsvetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Samtalslabbet
  • Kontaktperson: Ann-Carita Evaldsson
  • Workshop

Fredrik Andreasson presenterar data.

Huvudspråk: svenska