Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 16-2040
  • Föreläsare: Hanna Fredriksdotter, doktorand i utbildningsvetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

Hanna Fredriksdotter presenterar data.

Huvudspråk: engelska