Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 16-2040
  • Föreläsare: docent Clara Iversen, lektor i social arbete
  • Webbsida
  • Arrangör: Samtalslabbet
  • Kontaktperson: Clara Iversen
  • Workshop

Clara Iversen presenterar data.

Huvudspråk: engelska