Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 22-1005
  • Föreläsare: Karin Aronsson, professor emerita, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet docent Camilla Rindstedt, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Samtalslabbet
  • Kontaktperson: Ann-Carita Evaldsson
  • Workshop

Karin Aronsson & Camilla Rindstedt presenterar data.

Huvudspråk: engelska