TID-kollokviet: Alexandra Petrulevich

  • Datum: –15.00
  • Plats: Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Alexandra Petrulevich, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Textseminarium om artikel under arbete