Namnforum: Diskussion om Clas Tollins nya bok ”Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: från idé till tolvtusen kartor”.

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0076
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Johan Hedberg
  • Seminarium

Diskussionen leds av Elin Pihl, Institutet för språk och folkminnen, och Alexandra Petrulevich, Uppsala universitet. Diskussionspunkter skickas ut i förväg via e-post.

Varmt välkomna till Namnforum 26/9

Kollokviet kommer att ägnas åt presentation och diskussion av Clas Tollins Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: Från idé till tolvtusen kartor (2021) https://libris.kb.se/bib/s6x79ntpq5q7pt1s

Låter det tråkigt? Misströsta inte. Ansvariga för kollokviet (Elin och Alexandra) kommer att använda Tollins redogörelser som utgångspunkt för utbyten om namnforskningens gängse sätt att hantera namnmaterial från storskaliga geometriska kartor, den geometriska karteringsprojektets namnpolitiska dimension samt vad Kammarkollegiets och Lantmäteriets namninstruktioner har med 1600-talets språkpolitik att göra. Om det inte känns roligt nog kommer vi säkerligen att komma in på göticismen och hur den kan tänkas hänga ihop med namn på geometriska kartor för att inte tala om den nationella svenska identitetens framväxt.

För att underlätta förberedelserna rekommenderar ansvariga att man läser följande kapitel (eller åtminstone de sidor som anges inom parenteser):

Inledning (särskilt s. 15–21)

Den geometriska kartläggningen, organisation, personal och genomförande (särskilt s. 68–96)

Kartornas innehåll, symboler och manér (särskilt s. 124–138, 146–153, 164–169, 181–187)

Kartorna och verkligheten s. 335–338

Sammanfattning och diskussion

Väl mött den 26/9

Några titlar för den som vill fördjupa sig i ämnet:

Baigent, Elizabeth, 2005: Monarchs, ministers, and maps: the geometrical mapping of early modern Sweden in international perspective. I: Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna: konferens i Stockholm 27–28 november 2003. redaktör: Birgitta Roeck Hansen. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. (Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 57.) S. 23–60.

Harley, J. B. (1989). Deconstructing the map. Cartographica 26:2, pp. 1–20.

Hansson, Stina, 1984: Svenskans nytta, Sveriges ära: litteratur och kulturpolitik under 1600-talet. Göteborg : Litteraturvetenskapliga inst., Univ.

Neumüller, Kristina, 2013: Kustland och inland: Lokal variation i övre Norrlands personnamnsskick vid mitten av 1600-talet. In: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen: Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.–4. juni 2011, redaktion: Tina K. Jakobsen. Uppsala: NORNA-förlaget. S. 153–167.

Nordin, Jonas, 2000: Ett fattigt men fritt folk: nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion.

Pihl, Elin, 2014. Ägonamn: Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (Särskilt s. 45–51)

Vikstrand, Per, 2005: Namnen i de geometriska jordeböckerna. I: Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna: konferens i Stockholm 27–28 november 2003. redaktör: Birgitta Roeck Hansen. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. (Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 57.) S. 145–156.