TID-kollokviet: Jannika Lassus

  • Datum: –15.00
  • Plats: Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Jannika Lassus, Helsingfors universitet, med flera
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Om att analysera myndigheters kommunikation i digitala medier