TID-kollokviet: Jannika Lassus – Myndighetsinformation på Instagram

  • Datum: –15.00
  • Plats: Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Jannika Lassus, Helsingfors universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Myndighetsinformation på Instagram

Under de senaste åren har allt fler nordiska myndigheter ökat sin närvaro i sociala medier, bl.a. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Myndigheternas inlägg ger myndighetsinformation, men det finns också inlägg som har en koppling till helgdagar, aktuella evenemang eller liknande. Målet verkar vara att å ena sidan vara synliga där (yngre) människor rör sig, å andra sidan bygga sitt varumärke.

Under kollokviet ser vi på inlägg, främst från Instagram, från två finska och två svenska myndigheter. Utifrån dessa diskuterar vi frågor om myndighetsspråk, myndighetskommunikation i förändring samt metodologiska utmaningar som denna typ av material kan innebära för språkvetare med intresse för texter, diskurser och interaktion.

I Finland har Folkpensionsanstalten (FPA, fi. Kela) en aktiv närvaro i olika sociala medier. De har över 14 000 följare på Instagram och ibland görs även marknadsförda inlägg som syns i användares flöden även om de inte följer FPA på Instagram. Det finländska skatteverket Verohallinto, Skatteförvaltningen, har förts fram som en innovativ aktör i sociala medier. Deras inlägg i sociala medier handlar inte alltid om kärnverksamheten, beskattningsfrågor, utan kan handla om lite vad som helst. På Instagram har de ca 58 600 följare. De svenska myndigheter som sköter samma eller liknande uppgifter, Försäkringskassan och Skatteverket, har också konton på Instagram. Både Skatteverket och Försäkringskassan har drygt 17 000 följare på Instagram.