Namnforum: Anna Lindström, Uppsala universitet.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Anna Lindström, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Johan Hedberg
  • Seminarium

Referens som social praktik: Analys av benämningar på medicinska prover i primärvårdskonsultationer.