Svenska språket 150 år - Symposium och invigning

  • Datum: –18.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X samt, Engelska parken 16-2041
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Marco Bianchi
  • Konferens

Institutionen för nordiska språk högtidlighåller att professuren i svenska språket fyller 150 år genom att anordna ett symposium. Särskilt uppmärksammas Gun Widmark, den första kvinnliga professorn i svenska språket i Sverige.

Alla är varmt välkomna.

Program 28 november 2022

Universitetshuset, Sal X: minisymposium.

kl. 13.15. Svenska språket 150 år. 

Marco Bianchi: Välkomsthälsning

Carl Frängsmyr: Akademisk frondör och disciplinbyggare

Björn Melander: En stadig stol i en dynamisk disciplin

David Håkansson: Svenska språket och litteraturen: Om skönlitteratur som forskningsobjekt i svensk nordistik

ca 14.55. Paus

15.15. Gun Widmark

Carin Östman: Från Stenkvista kyrkskola till Uppsala universitet

Ulla Börestam: Gun Widmark – nordist i ordets alla bemärkelser

Marco Bianchi: Widmarkrummet

ca 16.30.

Förflyttning till institutionen

ca 17.00.

Mottagning på Engelska parken, hus 16, plan 2, med invigning av Widmarkrummet.