Tid-kollokviet: Karin Idevall Hagren & Daniel Wojahn

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarksummet)
  • Föreläsare: Karin Idevall Hagren & Daniel Wojahn
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Diskurslingvistiska och diskursanalytiska teorier och metoder