TID-kollokviet: Anna Vogel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Widmarkrummet (Stora seminarierummet, 16-2041)
  • Föreläsare: Anna Vogel, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Hanna Sofia Rehnberg
  • Seminarium

Rädda Barnen i rollen som ”samhällsbyggare”. En diskursanalys av en ideell organisations förändring – från påverkansorganisation till leverantör av välfärdstjänster