Runråd 116: De sköldformiga gravhällarna vid Hejnums kyrka på Gotland

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Magnus Källström
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Om de sköldformiga gravhällarna vid Hejnums kyrka på Gotland.

Deltagande i runrådet kan ske på plats och på Zoom.

När Jöran Wallin besökte Hejnums kyrka på 1740-talet fanns sex runristade gravhällar på kyrkogården söder om kyrkan. I dag finns bara två av dessa kvar vid kyrkan (G 241 och G 242), medan de övriga fyra (G 243–246) är försvunna. Enligt äldre uppgifter hade de alla ett mycket speciellt utseende, där inskriften var placerad i en sköldformad slinga kring ett centralt kors.

Vid mitt runråd tänker jag behandla dessa fyra inskrifter med en särskild tyngdpunkt på de två sämst kända inskrifterna (G 245 och G 246), där jag är övertygad att det går att komma mycket längre med både läsningen och tolkningen.

Läs mer om runinskrifterna i Hejnums kyrka i det preliminära manuset till Gotlands runinskrifter 3 (Hejnums socken).