Högre seminarium: Ellen Bijvoet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Ellen Bijvoet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Memet Aktürk
  • Seminarium

”Lågutbildad, vänlig och rätt ambitiös". Om projektet: Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige.

Hur ser människor i Sverige idag på olika former av migrationsrelaterad språklig variation? Vilket intryck gör en röst med en viss brytning eller med en förortsklang på en lyssnare? Finns det fog att tala om en brytningshierarki – och hur ser den ut i så fall? Hur bra är vi på att känna igen olika former av svenska ”med något utländskt”? Och vad kan vi lära oss från felgissningar? Bedöms en accent annorlunda om den identifieras korrekt jämfört med om den identifieras fel? 

Detta är några av frågorna som studeras i projektet Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige. Projektet finansieras med medel från RJ:s Flexitprogram. Det genomförs i samarbete med Språkrådet. Att medvetandegöra föreställningar och attityder som kopplas till språk i ett samhälle är en central uppgift för denna myndighet.

Projektet består av flera delstudier, däribland två stora studier med ett representativt urval av Sveriges befolkning (n=1 000 resp. n= 2 000). I mitt föredrag kommer jag att presentera några preliminära resultat från dessa delstudier.