Högre seminarium: Ali Reza Majlesi, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Ali Reza Majlesi, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Seminariet kommer att anknyta till forskningsprojektet Interaktion med sociala robotar för utbildning: Robotassisterat lärande för studenter med olika språkliga bakgrunder.