Högre seminarium: Clara Iversen och Marie Flinkfeldt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: docent Clara Iversen, universitetslektor & docent Marie Flinkfeldt, biträdande universitetslektor, Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Seminariet kommer att anknyta till antologin Samtal i socialt arbete: En introduktion.