Högre seminarium: Clara Iversen och Marie Flinkfeldt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: docent Clara Iversen, universitetslektor & docent Marie Flinkfeldt, Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Samtalsanalys i praktiken: Att träna samtalsfärdigheter inom socialt arbete

Inom många yrken har samtal en central plats och professionsutbildningar innehåller därmed ofta inslag som avser att träna kommunikativa färdigheter. Samtidigt utgår sådan samtalsutbildning inte sällan från idealiserade modeller och till synes ‘allmängiltiga’ råd om språk och kommunikation utan tydlig förankring i empiriska studier.

I den här presentationen kommer vi att prata om hur samtalsanalytisk forskning kan användas för att träna samtalsfärdigheter. Vi beskriver vad som är speciellt med det samtalsanalytiska angreppssättet och hur det svarar mot behov som finns när det gäller färdighetsträningar, både på universitetsutbildningar och inom organisationer.

Vi utgår från våra erfarenheter av samtalsutbildning inom socialt arbete, där vi skrivit en lärobok samt utvecklat en modell för samtalsträning med utgångspunkt i samtalsanalytisk rollspelsmetodik. Modellen illustreras med exempel på stödjande samtal från en självmordspreventiv stödlinje.

Vid seminariet kommer vi också diskutera aspekter som rör anonymisering av känsliga samtal, hur digital teknik möjliggör storskalig färdighetsträning, och hur medvetenheten om språkande kan utvecklas hos socionomstudenter.