Högre seminarium: Matteo Tarsi

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Matteo Tarsi, institutionen för nordiska språk
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Avslutningsseminarium om ett onomasiologiskt projekt om lånord och inhemska ord i svenska, danska och isländska