Högre seminarium: Gustav Westberg, Henning Årman, Charlotta Seiler Brylla

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: docent Gustav Westberg, universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Henning Årman, postdoktor, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet och Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska, Stockholms universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Seminariet kommer att anknyta till forskningsprojektet Antisemitiska uttryck – antisemitismens semiotik i Sverige och unga judars erfarenheter.