Högre seminarium: Gustav Westberg, Henning Årman

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-1023 Geijersalen
  • Föreläsare: docent Gustav Westberg, universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Henning Årman, postdoktor, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Antisemitiska uttryck i Sverige och judiska ungdomars erfarenheter

Vid seminariet presenteras forskningsprojektet Antisemitiska uttryck i Sverige och judiska ungdomars erfarenheter. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och leds av Gustav Westberg (Örebro universitet) tillsammans med Charlotta Seiler Brylla (Stockholms universitet) och Henning Årman (Stockholms universitet).

Syftet med projektet är att öka kunskaperna om hur antisemitism tar sig uttryck i dagens Sverige och att bättre förstå judiska ungdomars erfarenheter av antisemitism i deras vardag. Tidigare forskning och rapporter pekar nämligen på att det saknas kunskap om de olika sätt som antisemitism kan ta sig uttryck idag. Exempelvis har lärare har svårt att känna igen de symboler, bilder och den metaforik som uttrycker antisemitism.

I projektet kombineras språkvetenskap med metoder och perspektiv från barn- och ungdomsvetenskap. Det vill säga, vi anlägger diskursanalytiska perspektiv i kombination med etnografiska metoder där deltagande ungdomar också agerar som medforskare i projektet.

Under seminariet presenterar vi projektet med tonvikt på projektinitiala aspekter rörande datainsamling, metodologi och etik. Vi kommer också att presentera resultat från en pågående delstudie som undersöker hur antisemitism uttrycks i samtida högerextrem propaganda på temat familjepolitik. Delstudien undersöker hur visuella och skriftspråkliga resurser används för att kommunicera ideologiskt ”rena” budskap till högerextrema anhängare, samtidigt som propagandas visuella bildbanksestetik vädjar till nya och potentiella sympatisörer genom att väcka associationer till kommersiella livsstilsmedier och genrer.