Slutseminarium: Maria Johansson

  • Datum: –11.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarkrummet)
  • Föreläsare: Maria Johansson, Inst. för nordiska språk, Marie Flinkfeldt, Inst. för socialt arbete, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Seminarium

Slutventilering av Maria Johanssons avhandlingsmanus

Slutventilering av Maria Johanssons avhandlingsmanus med arbetstiteln ”Kundservicesamtal som språkligt möte. Om myndighetsuppdrag och värdegrund i samtal till Kronofogdens kundservice”.

Granskare är biträdande universitetslektor Marie Flinkfeldt, Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet.

Den som önskar få ett exemplar av texten ombeds kontakta Maria Johansson (maria.i.johansson@nordiska.uu.se).

Alla intresserade är varmt välkomna!