Slutseminarium: Maria Johansson

  • Datum: –11.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmark-rummet)
  • Föreläsare: Maria Johanssons slutseminarium. Inbjuden granskare är Marie Flinkfeldt, Inst. för socialt arbete, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Seminarium