TID-kollokviet: Birgitta Hellqvist och Houda Landolsi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarksummet)
  • Föreläsare: Birgitta Hellqvist och Houda Landolsi, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

”Är det okej att svenskar blir en minoritet i sitt eget land?” Stabilitet och instabilitet i förhandling om betydelse i diskursen om svenskhet