Högre seminarium: Anna Flyman Matsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Anna Flyman Matsson, Lund, Läroboksförfattare inom SVA
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Titel meddelas senare