Högre seminarium: Anna Flyman Mattsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Anna Flyman Mattsson, Lund, Läroboksförfattare inom SVA
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Memet Aktürk
  • Seminarium

Att skriva läroböcker inom svenska som andraspråk. Med postseminarium

I den här presentationen kommer jag att prata om skrivandet av läroböcker inom SVA. Dels kommer jag att ta upp processen från idé till färdig bok, dels kommer jag att berätta om mina läroböcker och hur tankarna har gått i skrivandet av dem. Jag kommer också att diskutera SVA i högre utbildning och varför det är så viktigt att läroböcker skrivs i ämnet.

Här kommer en lista över de böcker som jag skrivit eller medverkat i:

Flyman Mattsson, A. (2021) Andraspråkets grammatik. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-12912-9

Flyman Mattsson, A. (2021) Andraspråkets grammatik. Övningsbok. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-12913

Flyman Mattsson, A. & Håkansson, G. (2021) Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-13759-9

Flyman Mattsson, A., Dezsö, N., Skirnevskaya, K. & Ytterman, M. (2021) Din grammatik. Malmö: NA förlag.

Flyman Mattsson, A. (2017) Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. Lund:  Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07625-6

Flyman Mattsson, A. & Norrby, C. (eds.) (2013) Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts.Lund: Lunds universitet.