Högre seminarium: Ann-Catrine Edlund

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Ann-Catrine Edlund, professor, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Preliminär titel: Skrivlyftet vid Mittuniversitetet. En utbildningsstragegisk satsning på akademisk litteracitet.