samtalslabbet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska Parken EP 16-2040
  • Föreläsare: Helena Tegler och Helen Melander Bowden
  • Webbsida
  • Arrangör: samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop