samtalslabbet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 16:2040
  • Föreläsare: Rasmus Persson
  • Webbsida
  • Arrangör: samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop