Namnforum: Arbetet med att skapa ett svenskt ortnamnslexikon (SOL)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Elin Pihl och Mats Wahlberg, Isof.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Sonja Entzenberg
  • Seminarium