Runråd 117: ”Bidrag till tolkningen av Sparlösainskriften (Vg 119)”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 16-0043
  • Föreläsare: Staffan Fridell
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Sparlösastenen är en tidigvikingatida runsten vars text getts många tolkningar genom åren. De flesta forskare har inte kunnat låta bli att försöka tolka hela inskriften, vilket har resulterat i en blandning av insiktstfulla förklaringar och fantasifulla orimligheter. Stenens skador och textförluster gör att vi sannolikt aldrig kommer att kunna tolka och förstå hela inskriften. Jag närmar mig texten utifrån en hypotes om vilka personer som nämns i inskriften, deras benämningar, roller och relationer. Detta ger ett ramverk för textens struktur och en nyckel till en möjlig förståelse av dess syfte.

Runrådet kan följas på plats eller på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410