Runråd 118. Bland runormar och lönnrunor på Linga hed

  • Datum: –18.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 16-2041 (Widmarkrummet)
  • Föreläsare: Magnus Källström
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Marco Bianchi
  • Seminarium

Lokal är 16-2041 (Widmarkrummet) men runrådet kan som också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar).