Provföreläsningar. Runologi: var står vi och vart är vi på väg?

Rekryteringsgruppen vid Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsla universitet bjuder in till provföreläsning inför beslut om anställning som biträdande universitetslektor i nordiska språk med inriktning mot runologi vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet (UFV-PA 2022/594).

Provföreläsningarna är öppna för alla intresserade.