Högre seminarium/slutseminarium: Sofia Orrbén

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Sofia Orrbén. Extern granskare: Daniel Wojahn, Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Slutseminarium