Slutseminarium: Anna Ingves

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 7-0042
  • Föreläsare: Observera att tid och plats för seminariet har ändrats från tidigare information.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Slutventilering av Anna Ingves avhandlingsmanus med arbetstiteln "Nyanlända ungdomars ordförrådsutveckling på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram". Opponent/extern granskare är Sofie Johansson, universitetslektor och docent i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.