Runråd 120. Träliga runstenar – och ett försök att tolka DR 397 (DK Bh 48) Østerlarsker 1

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarkrummet) och Zoom
  • Föreläsare: Henrik Williams
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Marco Bianchi
  • Seminarium

Torsdag den 25 maj kl. 16.15–18.00 kommer Henrik Williams att hålla presentationen ”Träliga runstenar – och ett försök att tolka DR 397 (DK Bh 48) Østerlarsker 1”. Lokal är 16-2041 (Widmarkrummet) men runrådet kan som också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar).