TID-kollokvium: Slutseminarium för Jack Fägrell

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Widmarkrummet (16-2041)
  • Föreläsare: Jack Fägrell (UU) och Anna Maria Hipkiss (GU)
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Slutseminarium för Jack Fägrell. Granskare är Anna Maria Hipkiss från Göteborgs universitet