TID-kollokviet: Ann Ohlsson, Stockholms universitet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarksummet)
  • Föreläsare: Ann Ohlsson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Presentation av licentiatavhandlingen "Får man synas i texten? En fallstudie om hur gymnasieelever skapar mening om vetenskaplig text"