Tid-kollokviet: Agnes Strandberg, Luleå tekniska universitet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarksummet)
  • Föreläsare: Agnes Strandberg, Luleå tekniska universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Agnes Strandberg presenterar sitt pågående avhandlingsprojekt En del i helheten – en studie av kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan.