Högre seminarium: Mikael Tsiouris

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Mikael Tsiouris, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Memet Aktürk Drake
  • Seminarium

Halvtidsseminarium: Modala hjälpverb i älvdalska

Opponent: FD Miriam Thegel, Institutionen för moderna språk.