Högre seminarium: Presentation av nya forskningsidéer och erfarenheter av att söka externa forskningsmedel.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Gustav Bockgård, Natalia Ganuza, Yvonne Hallesson, Anna Lindström, Björn Melander, Hanna Sofia Rehnberg, Marie Sörlin och Matteo Tarsi, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Vid seminariet berättar forskare som sökt externa medel 2023 om sina projektidéer och erfarenheter från ansökningsprocessen.