Högre seminarium: Agnieszka Backman

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: FD Agnieszka Backman, postdokforskare, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Presentationen fokuserar användningen av digitala metoder i två forskningsprojekt: The Materialities of medieval manuscripts in digital repositories samt samarbetsprojektet Data-Sitters Club.