Högre seminarium: Ali Reza Majlesi

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Akademiska sjukhuset 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Ali Reza Majlesi, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Seminariet kommer att anknyta till projektet Interaktion med sociala robotar för utbildning som bedrivs med stöd av Vetenskapsrådet.