Högre seminarium: David Håkansson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: David Håkansson, professor i svenska språket, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Memet Aktürk Drake
  • Seminarium

Seminariet kommer att anknyta till projektet "Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930" som bedrivs med stöd av Vetenskapsrådet.