Högre seminarium: Björn Melander

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Björn Melander, professor i svenska språket, Institutionen för nordiska språk
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Språkvård – något av intresse för språkforskare?

I början på det här året gav Språkrådet ut Språkrådet rekommenderar. Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor, med Maria Bylin och mig som redaktörer. I anslutning till det arbetet gjorde jag en genomgång av hur några centrala verk inom svensk språkvård förhållit sig till språkforskningen. Relationen mellan språkvård och språkforskning är ju komplex: språkforskningen syftar till att beskriva språket såsom det faktiskt ser ut och används, medan språkvården värderar och ger råd. Här kan det lätt gnissla mellan deskription och preskription.

Genomgången resulterade i en kortare text som låg till grund för en presentation på Svenskans beskrivning 39 i Växjö. Efter denna har jag funderat på om det manuset möjligen kunde gå att göra lite mer av, och vad som i så fall kunde vara värt att arbeta vidare med. Under seminariet vill jag därför dels presentera det jag hittills gjort, dels – och framför allt – diskutera vad som eventuellt kan vara intressant att utveckla ytterligare.