Högre seminarium: Sofia Orrbén

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Sofia Orrbén, doktorand, Institutionen för nordiska språk.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Slutseminarium: Representationer av sexuella övergrepp i tingsrättsdomar – Språkets roll för processuell rättvisa i sexualbrottsmål.

Opponent;  Daniel Wojahn, universitetslektor i svenska, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.