Högre seminarium: Milena Zart

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Milena Zart, doktorand, Institutionen för nordiska språk.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Seminarium

Halvtidsseminarium: Diskurser i den svenska klimatdebatten 1990-2024. Granskare är Magnus P. Ängsal, Institutionen för språk och litteraturer (SPL), Göteborgs universitet.