TID-kollokvium: Kristy Beers Fägersten

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Kristy Beers Fägersten, professor i engelska med lingvistisk inriktning, Södertörns högskola
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Hanna Sofia Rehnberg
  • Seminarium

Alkohol och drickande i tecknade serier i nordisk dagspress (med fokus på Sverige)

Så här presenterar Kristy Beers Fägersten kollokviet:

Vid detta kollokvium presenterar jag en del av en projektansökan, "Alkohol och drickande i tecknade serier i nordisk dagspress". Projektet handlar om tecknade serier i dagspress som kontext för skildringen av alkohol och drickande i det nordiska samhället och fokuserar på Sverige, Norge och Finland som historiskt präglats av nykterhet såväl som omåttlighet. Syftet är att analysera ideologier gällande alkohol och drickande såsom de kommuniceras i bild och text i nordiska tidningsserier. Projektets material består av ett urval av kända serier från svensk, norsk och finsk dagspress som riktar sig till en allmän vuxen publik. I dess författarskap och karaktärsskara representerar de utvalda serierna olika kön, åldrar, socioekonomiska förutsättningar och regionala bakgrunder. Därmed kan analyser av hur alkohol och drickande skildras belysa perspektiv från olika samhällsgrupper. 


Den forskning som jag bedriver som en del av det tilltänkta projektet handlar om hur alkohol och drickande skildras som ett samspel med interaktion. Fokus ligger på hur framstående (tecken på) alkohol och drickande är i olika serier och hur dess närvaro vävs in i, strukturerar, eller till och med utgör ett ämne för samtal. Huvudfrågan lyder: Vad berättar detta samspel mellan drickande och språkande i tecknade serier om vårt förhållande till alkohol? Några möjliga svar på frågan presenteras genom exempel från de svenska serierna Rocky (DN), Fucking Sofo (Stockholm City), Lilla Berlin (Metro), och Stockholmsnatt (SvD).