Runråd 121. Magnus Green: Boken Drömvist: litterärt tillämpad runologi i kunskapsförmedlingens tjänst

  • Datum: –18.00
  • Plats: 16-2041; https://uu-se.zoom.us/j/66402126410
  • Föreläsare: Magnus Green
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Marco Bianchi & Henrik Williams
  • Föreläsning