ENES-seminariet

  • Datum: –20.00
  • Plats: Engelska parken 7-0043
  • Föreläsare: Jhonny Therus
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Nya undersökningar i Köpingsvik, den vikingatida-medeltida handelsplatsen på Öland

Köpingsviksområdet har länge varit uppmärksammat antikvariskt, men arkeologiskt eftersatt. Skriftliga källor och namnet ”Köping” antydde att här funnits en vikingatida eller tidigmedeltida handelsplats. Först på slutet av 60-talet när Ulf Erik Hagberg och Ölandskontoret fick möjligheten att göra undersökningar på platsen kunde man identifiera ett omfattade svartjordsområde centralt i Köpingsvik. Det svarta kulturlagret innehöll mängder av hantverksrelaterade fynd, ben, keramik, viktlod osv. Ett mönster vi känner igen från t.ex. Sigtuna, Birka, Fröjel och andra liknande platser. Huvuddelen av fynden härstammar från sen vikingatid och tidig medeltid.

Under 70- och 80-talen gjordes flera mindre undersökningar som bekräftade att här funnits en vikingatida-tidigmedeltida handelsplats med en halvmåneformad mur och grävt dike som löpte genom dagens samhälle. Men flera frågor är fortfarande obesvarade. T.ex. vad muren och diket haft för funktion, när handelsplatsen anlades och hur permanent den var. Var t.ex. bebyggelsen anlagd i parcellformade tomter, osv? Sommaren 2021 genomfördes en undersökning i centrala Köpingsvik, mitt i vad som antas vara handelsplatsen.

Den här presentationen avser ge en kort introduktion till järnålderns fornlämningar i Köpingsvik och vad vi vet om den vikingatida-tidigmedeltida handelsplatsen. Den kommer också presentera resultaten från 2021 års undersökning som förhoppningsvis kan ge svar på några av de tidigare obesvarade frågorna.