Grammatikkollokvium. Eva Pettersson

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 9-1017
  • Föreläsare: Eva Pettersson, Inst. för lingvistik och filologi
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Svensk diakronisk korpus - en resurs för språkhistorisk forskning.