Samtalslabb: Niklas Norén och Helen Melander

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 16-2040
  • Föreläsare: Niklas Norén och Helen Melander
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Niklas Norén och Helen Melander lägger fram data om kollaborativt skrivande på iPads.