TID-kollokviet: Linda Nordenskjöld Narfström, Södertörns högskola

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet
  • Föreläsare: Linda Nordenskjöld Narfström, Södertörns högskola
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Hanna Sofia Rehnberg
  • Seminarium

Identitetskonstruktioner i interaktion på språkcaféer

Så här presenterar Linda Nordenskjöld Narfström vad hon kommer att tala om:

Att anordna språkcaféer har blivit allt vanligare i Sverige. Ofta sker det på initiativ av folkbibliotek, frikyrkor, frivilligorganisationer som Röda Korset, eller högskolor/universitet, som vill erbjuda möjligheter för vuxna att i ett socialt och informellt sammanhang öva sitt andraspråk (Kunitz & Jansson 2021). Det förekommer även olika former av privata initiativ. Mötena sker både på plats och online. Ett samlingsnamn för sådan verksamhet är conversation-for-learning (Kasper & Kim 2015).

Denna studie, som ingår i ett pågående doktorandarbete, ämnar att genom lingvistisk etnografi (Rampton et al. 2015) undersöka några av de positioneringar som sker i deltagarnas samtal på fyra språkcaféer. Analyserna gäller framför allt hur identiteter som novis/expert relevantgörs i samtalen, men även andra aspekter kan komma att utforskas. Materialet består i sin helhet av ca 12 timmars video- och ljudinspelningar från språkcafésamtal och 10 intervjuer med deltagare. Vid detta kollokvietillfälle utgör ett par videosekvenser och ett par intervjutranskriptioner underlag för gemensam diskussion.

Möjliga diskussionsfrågor skulle kunna vara: Hur konstrueras identiteter som novis/expert? Vad kan det innebära att vara en ”fullvärdig” deltagare i dessa samtal? Är det möjligt att analysera materialet utifrån hur deltagarna drar från semiotiska resurser ”to position themselves as socially situated and recognizable types of people” (Gee 2000:3)?

Referenser

Gee, J. P. (2000). Identity as an Analytic Lens for Research in Education. Review of Research in Education, 25(1), 99–125.

Kasper, G. & Kim, Y. (2015). Conversation-for-Learning: Institutional Talk Beyond the Classroom. In Markee, Numa (Ed.), The Handbook of Classroom Discourse and Interaction (1st ed., pp. 390–408). John Wiley & Sons.

Kunitz, S., & Jansson, G. (2021). Story recipiency in a language café: Integration work at the micro-level of interaction. Journal of Pragmatics, 173, 28–47.

Rampton, B., Maybin, J., & Roberts, C. (2015). Theory and method in linguistic ethnography. In Snell, J., Shaw, S. & Copland, F. (Eds.), Linguistic ethnography: Interdisciplinary explorations. Palgrave Macmillian.

Alla är välkomna!

 /Andreas, Hanna Sofia och Yvonne

 Mer information om kollokvieserien finns här:
 https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/